Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն քաղաքականությունը սահմանում է, թե ինչ տվյալներ են հավաքագրվում, ինչպես են հավաքագրվում, պահպանվում և օգտագործվում՝ ծրագրի իրականացման նպատակով։  

Անձնական տվյալների պաշտպանություն

Կայքում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է տրամադրել հետևյալ անձնական տվյալները`էլ. փոստ, անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար:
Գրանցման ժամանակ մուտքագրված տվյալներն օգտագործվում են՝  

  • Գնումների սպասարկում իրականացնելու համար
  • Խնդիրների առաջացման պարագայում օպերատիվ աջակցություն տրամադրելու համար
  • Սպասարկման որակը և առաջարկները բարելավելու համար
  • Նորությունների, նոր գործընկերների, ապրանքների կամ ծառայությունների մասին տեղեկացնելու համար
  • Գովազդային կամ տեղեկատվական ինֆորմացիա փոխանցելու համար։
  • Բոլոր այն դեպքերում, որոնք ուղղված են ծրագրի իրականացմանը՝ սույն կայքում տեղակայված մասնակցության պայմաններին համապատասխան։

 

Manfi.am-ն ապահովում է այն տեղեկատվության գաղտնիությունը, որը հաճախորդը լրացնում է սույն կայքում՝ համաձայնելով կայքում գնումների կատարման և բոնուսային ծրագրին մասնակցության պայմաններին։  Մանֆին խստորեն հետևում է անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքին։ Համաձայն այդ օրենքի, Դուք կարող եք ցանկացած պահի խմբագրել Ձեր անձնական տեղեկությունները, որը գրանցել եք կայքում։ Անձնական տեղեկատվությունը փոխանցվում է միայն այն ընկերությանը, որի մոտ գրանցել եք Ձեր պատվերը։ Հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը չի տրամադրվում երրորդ կողմի, որը չի հանդիսանում սույն ծրագրի մասնակից կողմ։

Տեղեկանիշների (cookies) ֆայլերի օգտագործում

Manfi.am կայքն օգտագործում է տեղեկանիշներ (cookies): Տեղեկանիշները տառաթվային տողեր են, որոնք ստեղծվում են կայքում: Կայք այցելելիս դրանք կրկնօրինակվում են Ձեր համակարգչի մեջ: Տեղեկանիշները անվտանգ են համակարգչի համար և անձնական տեղեկատվություն չեն հավաքագրում: Դրանց շնորհիվ կայքից օգտվելը դառնում է ավելի արագ և հարմարավետ:

Icon Free Ship
Առաքում
Ցանկացած դեպքում
Icon Free Ship
Սպասարկում
24/7 տեխ․ սպասարկում
Icon Free Ship
Գործընկերներ
Գործընկերների մեծ ցանկ
Icon Free Ship
Հետադարձ կապ
+374 99 575700